Baza turystyki kwalifikowanej  
        "Chatka Ornitologa PTTK"        


CHATKA* CENNIK* NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY* SZLAK TURYSTYCZNY* PLENERY FOTOGAFICZNE
 
 
 
 
Nadwarciański Park Krajobrazowy

     

     

Utworzony został 19 października 1995 r na obszarze czterech gmin:
Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów. Powierzchnia Parku wynosi 13 428 ha,
w tym użytki rolne 10 348 ha, lasy 1463 ha, wody 393 ha.
Park utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego,
swoistych cech krajobrazu, zachowania ze względów naukowych
i dydaktycznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego
oraz ochrony ptaków przelotowych, a także zabezpieczenie wartości
historycznych tego regionu. Na terenie Parku naliczono153 gatunki
ptaków co stanowi 67 % krajowego bogactwa gatunkowego. Rośliny to
blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych - wśród nich 57 gatunków
prawnie chronionych , w tym 40 gatunków podlegających ochronie
całkowitej. Zachowanych jest tu również kilka wysokiej klasy zabytków
w Lądzie, Ciążeniu, Pyzdrach, Zagórowie i Rzgowie.